Junulara E-Semajno 2014 en Germanio, Vojaĝraporto de Tuomas

4 Hel

Junulara E-semajno 2014 okazis 28.12.2014–4.1.2015 en la malgranda
orientgermana urbo Weißwasser (Blankakvo), kiu situas en Saksio
proksime Cottbus/Kotbuso kaj preskaŭ ĉe la german-pola limo. La
renkontiĝo havis ĉirkaŭ 150 partoprenantojn el pli ol 20 landoj.
Plimulto el la partoprenantoj estis gejunuloj.

Mia vojaĝo komenciĝis en Helsinki-Vantaa flughaveno matene la 28an de
decembro dimanĉe. Antaŭkondiĉoj por la vojaĝo ne estis tre bonaj, ĉar
mi estis dum la kristnasko malsana kaj havis ankoraŭ unu tagon antaŭ
la vojaĝo 39-gradan febron. En la flughaveno mi aŭdis unuafoje en mia
vivo, ke oni proklamis per laŭtparolilo mian nomon kaj ordonis veni al
la pordego. Ĉe la pordego oficisto de Finnair rakontis, ke nun estas
tia situacio, ke la flugkompanio vendis por la flugo pli da biletoj ol
en la aviadilo ekzistas seĝoj kaj se ĉiuj vojaĝantoj alvenos, ne
ekzistas seĝo por ĉiuj. Oficisto demandis min, ĉu mi povus flugi tra
Stokholmo kaj mi respondis jes. Kvin minutojn antaŭ la ekflugo
oficisto diris al mi, ke en la aviadilo ekzistas tamen ankoraŭ unu
libera seĝo kaj mi rajtis flugi per la rekta flugo al Berlino.
Antaŭ la surteriĝo al Berlino, mi vidis sur la tero neĝon, kio estis
suprizo al mi. En Berlino estis kelkaj minusaj gradoj. El la
flughaveno mi prenis aŭtobuson al la ĉefa stacidomo. Mi havis la tutan
tagon por atendi en Berlino, ĉar mi elektis vojaĝi al Weißwasser kun
esperanta karavano. Bedaŭrinde la stacidomo estis malvarma kaj mi
ankoraŭ sentis min iomete malsana. Mi pensis ke mi pli volonte atendus
nun en flughaveno de Stokholmo. Feliĉe ĉe la stacidomo ekzistis multaj
kafejoj kaj vendejoj, kie estis ene varme. La germana parlamento
situas proksime al la ĉefa stacidomo kaj mi vizitis la parlamenton.
Vespere mi renkontis aliajn karavananojn, kiuj alvenis el Nederlando
aŭ okcidenta Germanio. La trajnvojaĝo al Weißwasser iris tra Kotbuso,
kie ni devis ŝanĝi la trajnon. Ni alvenis en Weißwasser je la
noktomezo kaj ni prenis taksion el la stacidomo al la JESejo. La
JESejo situis eble ĉirkaŭ kvin kilometrojn ekster la urbocentro.
 

En la 29a de decembro lunde vespere okazis Internacia Kulinara
Festivalo (IKF), kie partoprenantoj ofertis manĝetojn, sukeraĵojn,
trinkaĵojn kaj alkoholaĵojn el ilia propra lando. Mi havis ankaŭ
propran tablon por finnaj aĵoj. Tage mi devis viziti vendejon en la
urbocentro, ĉar mi bezonis malhaveblajn telerojn kaj glasojn por aĵoj.
Feliĉe mi povis prunti biciklon de germana esperantisto por la vojaĝo.
Mi kunportis el Finnlando bombonojn, ĉokoladon de Fazer, karbonatan
trinkaĵon Jaffa kaj alkoholaĵojn, ekzemple Salmiakki Koskenkorva.
Ge-esperantistoj tre ŝatis produktojn el Finnlando kaj post unu horo
mia finna tablo estis jam preskaŭ malplena. Vespere estis koncerto de
Jonny M, kiu faras esperantan hiphopan kaj regean muzikon.

En la 30a de decembro, marde la vetero malvarmiĝis en Weißwasser kaj
neĝis. Posttagmeze kelkaj esperantistoj faris neĝviron en korto de la
JESejo. Ekstere okazis ankaŭ neĝbatalo. Marde mi partoprenis ankaŭ la
unuan parton de TEJO-komitatkunsido kaj prezentis tie la finnlandan
asocion FEJO. Dum JES estis ankaŭ kinejo, kie oni montris filmojn en
Esperanto aŭ en alia lingvo kun esperantaj subtekstoj. Marde mi
rigardis polan filmon Seksmisio (Seksmisja en la pola, Sulatetut
miehet en la finna) el jaro 1984. La filmo estas sciencfikcio kaj
komedio, kaj rakontas pri mondo en la jaro 2044, kie restas nur
virinoj, sed du viroj vekiĝas post perfrosta dormigado. Laŭ mi la
filmo estis tre amuza, kaj poste mi legis en retejo ke la filmo estas
en Pollando kulta filmo. Vendrede mi ankaŭ partoprenis la germanan
kurson, sed ĉefe la kurso estis tro facila por mi. Vespere mi vizitis
trinkejon kaj rimarkis tuj, ke oni ne povas pagi kun steloj. Sed por
mi, tio ne estis problemo, ĉar laŭ mi, estas pli simple pagi per eŭroj
sen unue ŝanĝi la monon al steloj kiel antaŭ du jaroj en Naŭmburgo. En
Trinkejo mi konatiĝis kun danaj geesperantistoj, kaj provis paroli
ankaŭ la svedan.

En la 31a de decembro merkrede mi partoprenis la polan kurson. La pola
kurso vere estis multege pli malfacila al mi ol la germana, ĉar mi
neniam lernis la polan. Merkrede mi ankaŭ partoprenis duan parton de
la komitatkunsido de TEJO. Vespere oni prezentis venontajn esperantajn
aranĝojn, ekzemple Roskilde-festivalon en somero en Danio, IJK aŭguste
en Wiesbaden kaj SES julie en Slovakio. Vespere estis tradicia
silvestra bufedo. Je la deka horo oni deziris feliĉan novan jaron en
la rusa kaj oni ludis per laŭtparolilo iun rusan kanton kaj du
esperantistoj el Rusio dividis rusajn bombonojn. Je la dekunua horo la
germana esperantisto Gunnar deziris feliĉan novan jaron en la finna
kaj oni ludis per laŭtparolilo finnan kanton. Je la noktmezo oni
kalkulis voĉe sekundojn al la jarŝanĝo. Pli malfrue nokte ni havis en
trinkejo nordian tablon, kie sidis esperantistoj el Svedio, Norvegio,
Danio kaj mi el Finnlando. La vetero varmiĝis kaj la neĝo komencis
degeli.

Dum JES organizantoj organizis ekskursojn. Duontagaj ekskursoj okazis
al Bad Muskau (urbeto proksime de Weißwasser) kaj al la Centro de la
soraba kulturo en Schleife. La soraba estas minoritata lingvo, kiu
estas parolata en tiu regiono. Ekzemple en Weißwasser, ĉiuj stratoj
havas ankaŭ nomon en la sorba lingvo. Duontagajn ekskursiojn mi ne
partoprenis. Tuttagaj Ekskursoj estis al Berlino kaj al Dresden. Mi
elektis partopreni ekskurson al Dresden. La ekskurso estis en la dua
de januaro vendrede. En la grupo al Dresden estis ĉirkaŭ 15
partoprenantoj. Matene ni prenis trajnon el Weißwasser tra Görlitz al
Dresden. En Dresden antaŭ tagmezo ni havis gvidadon en la urbo. Ni
vidis famajn konstruaĵojn, ekzemple Semperoper kaj Frauenkirche.
Posttagmeze ni vizitis la germanan Higienan Muzeon kun ekspozicio pri
la korpo kaj sano. La vetero en Dresden ne estis bela, ĉar iomete
pluvis kaj estis vente. Post reveno al la JESejo vespere, mi rigardis
en kinejo la norvegan filmon La knabino kun oranĝoj (Appelsinpiken,
2009).

Jam tiam, kiam mi unuafoje aŭdis, ke la venonta JES okazos en
Weißwasser kaj mi kontrolis en mapo, ke la JESejo situas nur sep
kilometrojn for de la germanpola limo, mi decidis, ke mi vizitos
Pollandon ĉiuokaze, eĉ se tien ne estus ekskurso. Mi neniam vizitis
pli frue Pollandon kaj volis havi novan landon al mia listo de
vizititaj landoj. Finfine en la tria de januaro mi faris mian propran
ekskurson al Leknica, urbeto, kiu situas sur la germanpola limo. La
vojaĝo al Leknica estis plejparte vojeto tra arbaro kaj daŭris ĉirkaŭ
unu kaj duonan horon. En Leknica estis preskaŭ nur bazaroj, kie oni
vendis alkoholaĵojn, tabakojn kaj falsitajn produktojn. La polaj
vendistoj ĉe bazaroj estis tre agresivaj kaj provis nepre aĉetigi ion
tie. Mi provis serĉi poŝtkartojn aŭ memoraĵojn, sed bedaŭrinde nenie
trovis ilin. La nura bela konstruaĵo en la urbeto estis malnova
preĝejo. Pollando vere estis senreviĝo al mi. Mia vidpunkto pri
Pollando espereble pliboniĝos dum IJK 2016 en Vroclavo. Dum reveno al
la JESejo mi vizitis ankoraŭ promenadan ponton inter Germanio kaj
Pollando. Ĉe la ponto mi renkontis germanan pensiulan paron kaj
komencis paroli kun ili. Ili estis tre amikaj kaj diris, ke ili povas
alporti min aŭte al la JESejo, ĉar ili loĝas en Weißwasser. Dum la
aŭtovojaĝo ili rakontis al mi pri la situacio de la regiono de
Weißwasser, kies regiono regresas kaj junuloj transloĝiĝas for. Mi
ŝanĝis kun ili poŝtadresojn kaj ni promesis sendi poŝtkartojn unu al
la alia. Mia ekskurso finfine finiĝis bone, kaj mi ne devis reveni al
la JESejo en malluma arbaro. Dum la lasta vespero mi aĉetis esperantan
flagon, kion mi nun havas sur fenestro de mia hejmo. Vespere kaj nokte
mi estis longe en la trinkejo kaj diskejo.

En la venonta tago mi vojaĝis ankaŭ el Weißwasser al Berlino karavane
kun aliaj esperantistoj. Mia vojaĝo ne ankoraŭ finiĝis en dimanĉo, ĉar
mia flugo estis lunde. Mi tranoktis ĉe esperantistino Luana, kiun mi
konis per skajpo kaj vizaĝlibro jam ĉirkaŭ kvar jarojn, sed ne
renkontis ŝin pli frue ol nun en Berlino. Dimanĉe Luana montris al mi
Alexanderplatz kaj Brandenburger Tor. Lunde ni vizitis ekzemple
partojn de la malnova Berlina muro ”East side gallery” kaj Bernauer
Strasse, kie estis pli frue domoj, kiuj situis sur la limo de
okcidenta kaj orienta Berlino. Lunde en Berlino pluvis kaj estis
plusaj gradoj. Vespere mi flugis al Helsinko kaj hejme en Hyvinkää
estis multe da neĝo kaj -18 gradoj.

La venonta Junulara E-Semajno okazos 27.12.2015–3.1.2016 en Eger en
Hungario. Eger situas ĉirkaŭ 130 kilometrojn for de Budapesto al
nordoriento. Mi certe partoprenos, partoprenu vi ankaŭ!

La finna tablo en IKF.

La finna tablo en IKF.

Neĝviro.

Neĝviro.

Manĝejo.

Manĝejo.

Oni dancis dum JES.

Oni dancis dum JES.

Nordaj ge-esperantistoj el Svedio, Finnlando, Danio kaj Norvegio.

Nordaj ge-esperantistoj el Svedio, Finnlando, Danio kaj Norvegio.

 

Ekskursio en Dresden.

Ekskursio en Dresden.

Ekskursio en Dresden.

Ekskursio en Dresden.

Ponto inter Germanio kaj Pollando.

Ponto inter Germanio kaj Pollando.

"Arbo" en manĝejo.

”Arbo” en manĝejo.

Katolika preĝejo en Leknica.

Katolika preĝejo en Leknica.

Dancado dum koncerto de Kapriol.

Dancado dum koncerto de Kapriol.

Stratoj havas nomon ankaŭ en la soroba lingvo en Weisswasser.

Stratoj havas nomon ankaŭ en la soroba lingvo en Weisswasser.

Brandenburger Tor.

Brandenburger Tor.

East Side Gallery.

East Side Gallery.

Mi kaj Luana kun esperanta flago.

Gardanta turo ĉe Bernauer Strasse.

Mi kaj Luana kun esperanta flago.

Mi kaj Luana kun esperanta flago.

komuna foto.

komuna foto.

Mi en Aleksanderplatz.

Mi en Aleksanderplatz.

Mainokset

Yksi vastaus to “Junulara E-Semajno 2014 en Germanio, Vojaĝraporto de Tuomas”

  1. patrikaustin helmikuu 4, 2015 klo 5:37 pm #

    Dankon pro la raporto 🙂
    Vi tre bone skribas. Nu, ’pli frue’ signifas ’aikaisemmin’ en la senco de ’varhaisemmin’, (frua = varhainen); ekzemple ’neniam pli frue’ (= jam antaŭ la 7-a matene aŭ simile). Prefere ’neniam antaŭe’ (en koskaan ennen; antaŭ ol = ennen kuin kaj ’aiemmin’ estu ’pli antaŭe). Pardonu mian korektemon.
    Via vojaĝo sonas kiel tre agrabla okazaĵo. Mi tre ĝojas legi ke vi trovis amikojn en Esperantio!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: